ฟอร์ด โมเดลที

ฟอร์ด โมเดลหน เป็นชื่อรถยนต์ในสมัยริเริ่ม ตั้งแต่ พุทธศักราช 2451 ถึง พุทธศักราช 2470 ผลิตรวมทั้งดีไซน์โดย เฮนรี่ ฟอร์ด, ชิลด์ ฮาคอยลด์ วิลส์ แล้วก็ชาวฮังกาเรียนซึ่งมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 คนหมายถึงโจเซฟ เอ กาเลมบ์

Read more