เอ็มจีคาส์

รถยนต์เอ็มจี รถยนต์อันดับหนึ่งของมอร์ริส การาจส์ (Morris Garages) เป็นแบรนด์ของวิศวกรรมยานยนต์ขึ้นทะเบียนโดยบริษัทเอ็มจี คาร์ คอมแพนี จำกัด ซึ่งเลิกกิจการไปแล้วในปัจจุบันนี้ ผู้สร้างรถยนต์สปอร์ตอังกฤษเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1920 เป็นการขายที่เป็นงานนอกเวลานอกเหนือจากการค้าปลีก และก็การบริการที่เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford) ของดับเบิลยู.อาร์. มอร์ริส (W.R. Morris) โดยผู้จัดการธุรกิจ ซีเซิล

Read more