เปิดประวัติยูโรปา

ยูโรปาเป็นลูกสาวของ Agenor และเป็นคนรักอีกคนของซุส โดยซุสได้แปลงกายเป็นวัวสีขาวไปพบยูโรปาที่ชายทะเล วัวซุสได้เข้าหายูโรปาด้วยท่าทางที่เชื่องและคุ้นเคยกับมนุษย์ วัวซุสได้คะยั้นคะยอให้ยูโรปาขี่หลังของมัน และทันใดนั้นวัวซุสได้ว่ายข้ามทะเลไปยังเกาะครีต และแปลงกายกลับเป็นเทพตามเดิม และอยู่กินกับยูโรปา เครดิตฟรี ยูโรปาจนให้กำเนิด ลูก 3 คน คือ Minos, Sarpedon และ Rhadamanthys ซุสได้ให้ของวิเศษ

Read more