นิสสัน เทียน่า โฉมที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556)

โฉมนี้ เป็นโฉมที่ 2 เปิดตัวเมื่อปี พุทธศักราช 2551 แต่ว่าในประเทศไทยเปิดตัวในปี พุทธศักราช 2552 ใช้รหัสว่า J32 มีเครื่องจักรให้เลือก 3 ขนาดเป็น2.0, 2.5 แล้วก็ 3.5 ลิตร โฉมนี้เป็นโฉมแรกที่มีการนำเกียร์ CVT

Read more