นิสสัน เทียน่า โฉมที่ 1 (พ.ศ. 2546-2551)

โฉมนี้ เป็นโฉมแรกของเทียน่า เปิดตัวเมื่อปี พุทธศักราช 2546 ใช้รหัส J31 ในประเทศประเทศญี่ปุ่นขายในระหว่างปี พุทธศักราช 2546-2551 แต่ว่าในประเทศไทยขายในตอนปี พุทธศักราช 2547-2552 มีเครื่องยนต์กลไกขนาด 2.0, 2.3, 2.5 และก็ 3.5 ลิตร(cvt)

Read more