เทพไดโอสคูรี

Dioscurus ต่อสู้กับยักษ์, Athenian red-figure amphora C4th BC, Musée du LouvreDIOSKOUROI (Dioscuri) เป็นเทพเจ้าคู่แฝดที่ได้รับการสวมมงกุฎซึ่งเป็นเทพแห่งไฟของ St. Elmo ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่ปรากฏบนเสื้อผ้าของเรือที่แสดงถึงการปลดปล่อยจากพายุ พวกเขายังเป็นเทพเจ้าแห่งการขี่ม้าและเป็นผู้ปกป้องแขกและนักเดินทาง เครดิตฟรี ฝาแฝดทั้งสองเกิดมาในฐานะเจ้าชายมรรตัยบุตรชายของราชินีสปาร์ตันเลดาโดยซุสและทินดาเรอุสสามีของเธอ เนื่องจากความกรุณาและความเอื้ออาทรของพวกเขาพวกเขาจึงถูกอภัยให้เมื่อสิ้นชีวิต Polydeukes

Read more