เทพเจ้าไทชอน

TYKHON (Tychon), KONISALOS (Conisalus) และ ORTHANES เป็นสามตัวคือวิญญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์แบบชนบท ( daimones ) – เทพลึงค์คล้ายกับเทพารักษ์ซึ่งแสดงด้วยสมาชิกที่ตั้งตรง เครดิตฟรี พวกเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนลึงค์ของพระเจ้าDionysosหรืออื่น ๆ รูปปั้นลึงค์ ( hermai ) ของHermes

Read more