เทพเจ้าไคเทอรอส

KYTHEROS (Cytherus) เป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำของ Elis ใน Peloponnese ทางตอนใต้ของกรีซ เครดิตฟรี ลำธาร Kytheros เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำAlpheios (Alpheus)ซึ่งไหลจาก Mount Pholoe ผ่านเมือง Herakleia (Heraclea) เพื่อไปรวมกับ Alpheios ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากศาลของ

Read more