เทพเจ้าโคโมส

Dionysus และ satyriscus Comus | กระเบื้องโมเสค Greco-Roman จาก Antioch C4th AD | พิพิธภัณฑ์โบราณคดี Hatay AntakyaDionysus และ satyriscus Comus กระเบื้องโมเสค Greco-Roman

Read more