เทพีClytie

KLYTIE (Clytie) เป็น Okeanid-nymph ซึ่งเป็นที่รักของ Helios เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เมื่อเขาทอดทิ้งเธอไปเพราะความรักของ Leukothoe (Leucothea) เธอก็หลบหนีและถูกเปลี่ยนเป็นดอกเฮลิโอโทรปที่จ้องมองดวงอาทิตย์ เครดิตฟรี Klytie อาจถูกระบุด้วยKlymene (Clymene)ซึ่งเป็นแม่ของ Okeanid ของ Phaethon โดย Helios

Read more