เทพีไฮเจีย

HYGEIA เป็นเทพีแห่งการมีสุขภาพที่ดี เธอเป็นลูกสาวคนหนึ่งและบริวารของยาพระเจ้าAsklepios (Asclepius)และสหายของเทพธิดาAphrodite พี่สาวของเธอ ได้แก่Panakeia (Panacea) (Cure-All) และIaso (Remedy) หมายเลขตรงข้ามของ Hygeia คือNosoi (Spirits of Disease) ชื่อโรมันของเธอคือ Salus ในประติมากรรมคลาสสิกเธอแสดงเป็นผู้หญิงที่ถือพญานาคตัวใหญ่ไว้ในอ้อมแขน เครดิตฟรี

Read more

เทพีไฮเจีย

HYGEIA เป็นเทพีแห่งการมีสุขภาพที่ดี เธอเป็นลูกสาวคนหนึ่งและบริวารของยาพระเจ้าAsklepios (Asclepius)และสหายของเทพธิดาAphrodite พี่สาวของเธอ ได้แก่Panakeia (Panacea) (Cure-All) และIaso (Remedy) หมายเลขตรงข้ามของ Hygeia คือNosoi (Spirits of Disease) ชื่อโรมันของเธอคือ Salus ในประติมากรรมคลาสสิกเธอแสดงเป็นผู้หญิงที่ถือพญานาคตัวใหญ่ไว้ในอ้อมแขน เครดิตฟรี

Read more

เทพีไฮเจีย

HYGEIA เป็นเทพีแห่งการมีสุขภาพที่ดี เธอเป็นลูกสาวคนหนึ่งและบริวารของยาพระเจ้าAsklepios (Asclepius)และสหายของเทพธิดาAphrodite พี่สาวของเธอ ได้แก่Panakeia (Panacea) (Cure-All) และIaso (Remedy) หมายเลขตรงข้ามของ Hygeia คือNosoi (Spirits of Disease) ชื่อโรมันของเธอคือ Salus ในประติมากรรมคลาสสิกเธอแสดงเป็นผู้หญิงที่ถือพญานาคตัวใหญ่ไว้ในอ้อมแขน เครดิตฟรี

Read more