เทพธิดาแห่งThracian

KOTYS (Cotys) เป็นเทพธิดาแห่ง Thracian โบราณที่บูชาด้วย orgies ที่เหมือน Bacchic เธอคล้ายกับถ้าไม่เหมือนกับเทพธิดาเบ็นดิส เครดิตฟรี พ่อแม่ไม่มีที่ใดที่ระบุไว้ สารานุกรมCOTYS หรือ COTYTTO (Kotus หรือKotuttô) เทพแห่งธราเซียนซึ่งมีเทศกาล Cotyttia (Dict. of

Read more