เทพธิดาเอริส

ERIS เป็นเทพธิดาหรือวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตน ( daimona ) ของความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันการทะเลาะวิวาทและการแข่งขัน เธอมักถูกแสดงให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นdaimonaแห่งการปะทะกันของสงครามหลอกหลอนสนามรบและมีความสุขกับการนองเลือดของมนุษย์ เครดิตฟรี เพราะธรรมชาติไม่ถูกใจ Eris’ เธอเป็นเทพธิดาแห่งเดียวที่จะไม่ได้รับเชิญไปงานแต่งงานของเพลีอุสและThetis เมื่อเธอกลับมาและถูกปฏิเสธการรับเข้าเรียนเธอโกรธและโยนแอปเปิ้ลสีทองท่ามกลางเทพธิดาที่จารึกไว้ว่า “To the fairest” สามคนอ้างสิทธิ์ในเรื่องนี้ – Hera, Aphrodite และ

Read more

เทพธิดาเอริส

ERIS เป็นเทพธิดาหรือวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตน ( daimona ) ของความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันการทะเลาะวิวาทและการแข่งขัน เธอมักถูกแสดงให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นdaimonaแห่งการปะทะกันของสงครามหลอกหลอนสนามรบและมีความสุขกับการนองเลือดของมนุษย์ เครดิตฟรี เพราะธรรมชาติไม่ถูกใจ Eris’ เธอเป็นเทพธิดาแห่งเดียวที่จะไม่ได้รับเชิญไปงานแต่งงานของเพลีอุสและThetis เมื่อเธอกลับมาและถูกปฏิเสธการรับเข้าเรียนเธอโกรธและโยนแอปเปิ้ลสีทองท่ามกลางเทพธิดาที่จารึกไว้ว่า “To the fairest” สามคนอ้างสิทธิ์ในเรื่องนี้ – Hera, Aphrodite และ

Read more

เทพธิดาเอริส

ERIS เป็นเทพธิดาหรือวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตน ( daimona ) ของความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันการทะเลาะวิวาทและการแข่งขัน เธอมักถูกแสดงให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นdaimonaแห่งการปะทะกันของสงครามหลอกหลอนสนามรบและมีความสุขกับการนองเลือดของมนุษย์ เครดิตฟรี เพราะธรรมชาติไม่ถูกใจ Eris’ เธอเป็นเทพธิดาแห่งเดียวที่จะไม่ได้รับเชิญไปงานแต่งงานของเพลีอุสและThetis เมื่อเธอกลับมาและถูกปฏิเสธการรับเข้าเรียนเธอโกรธและโยนแอปเปิ้ลสีทองท่ามกลางเทพธิดาที่จารึกไว้ว่า “To the fairest” สามคนอ้างสิทธิ์ในเรื่องนี้ – Hera, Aphrodite และ

Read more