เทพธิดาเดสโพน่า

DESPOINE (Despoena) เป็นเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ของลัทธิลึกลับ Arkadian (Arcadian) แห่ง Akakesion (Acacesium) เธอได้รับการบูชาเคียงข้าง Demeter แม่ของเธอน้องสาว Persephone และ Artemis ชื่อและหน้าที่ที่แท้จริงของเธอถูกเปิดเผยต่อผู้มีความคิดริเริ่มเท่านั้น เครดิตฟรี Despoine ได้รับการระบุอย่างใกล้ชิดกับเทพธิดาPersephone , ArtemisและHekateซึ่งทุกคนล้วนมีบรรดาศักดิ์เป็น

Read more