เทพชาออส

KHAOS (Chaos) เป็นเทพยุคแรกเริ่ม ( protogenoi ) คนแรกที่ปรากฏตัวในตอนรุ่งสางของการสร้าง เธอตามมาอย่างรวดเร็วโดย Gaia (Gaea, Earth), Tartaros (หลุมด้านล่าง) และ Eros (Procreation) เครดิตฟรี Khaos เป็นบรรยากาศชั้นล่างที่ล้อมรอบโลกทั้งอากาศที่มองไม่เห็นและความมืดมนของหมอกและไอหมอก คำว่าkhaosหมายถึง

Read more