เทพของเกาะEuboia

KARYSTOS (Carystus) เป็นเทพที่เรียบง่ายของเกาะ Euboia (Euboea) ในภาคกลางของกรีซ ในตำนานท้องถิ่นเขาเป็นบิดาของผู้เลี้ยงแกะ Aristaios (Aristaeus) Karystos ยังตั้งชื่อให้กับเมือง Euboian ทางตอนใต้ เครดิตฟรี พ่อแม่KHEIRON & KHARIKLO (Scholiast ใน Pythian

Read more