Sa 81 Krása

Sa 81 Krása เชโกสโลกวาเกียนั้นใช้อาวุธปืนเล็กยาวจู่โจมแบบ Vz.58 ขนาด7.62×39mm มาตั้งแต่ปี1958 ซึ่งออกแบบโดย Jiří Čermákแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ Prague Spring เป็นผลให้สหภาพโซเวียตและสมาชิกของสนธิสัญญาวอร์ซอรุกรานเชโกสโลวาเกีย ซึ่งเข้ายึดอำนาจการการปกครองของเชโกสโลวาเกีย ในปี 1968ในโลกของอาวุธนั้นได่มีความพยายามออกแบบปืนเล็กยาวจู่โจมที่ใช้ฟีคเจอร์ของ AKM นั้นคือ ČZ LADA

Read more