ฮิปโปก่ำปอย

HIPPOKAMPOI (ฮิปโปแคมป์) เป็นปลาหางม้าในทะเล พวกมันถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบกันโดยมีส่วนหัวและส่วนหน้าของม้าและหางที่คดเคี้ยวของปลา ในงานศิลปะโมเสกมักมีเกล็ดสีเขียวและครีบครีบและอวัยวะ เครดิตฟรี คนสมัยก่อนเชื่อว่าเป็นปลาขนาดเล็กที่เราเรียกว่า “ม้าน้ำ” Hippokampoi เป็นภูเขาของนางไม้Nereidและเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและPoseidonขับรถม้าที่ลากโดยสัตว์สองหรือสี่ตัว สัตว์บกหางปลาอื่น ๆ ที่ปรากฏในศิลปะโบราณ ได้แก่ “Leokampos” (สิงโตหางปลา), “Taurokampos” (ปลาหางวัว), “Pardalokampos” (ปลาเทลด์เสือดาว)

Read more