DAN .338 ไรเฟิลซุ่มยิงสัญชาติอิสราเอล

DAN .338 ไรเฟิลซุ่มยิงสัญชาติอิสราเอลประเทสอิสราเอลในด้านอุสหกรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นๆถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วโดยบริษัทผลิตอาวุธปืนที่แต่หละคนรู้จักกันดีนั้นก็คงหนีไม่พ้นบริษัท IWI หรือ Israel Weapons Industries ซึ่งปืนจากบริษัทนี้ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็อย่างเช่น iwi uzi หรือ iwi tavor tar-21 แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึง DAN.338 ไรเฟิลซุ่มยิงที่ถูกรับเลือกให้ประจำการในหน่วย SAS ของอังกฤษครับ

Read more