Sa 81 Krása

Sa 81 Krása เชโกสโลกวาเกียนั้นใช้อาวุธปืนเล็กยาวจู่โจมแบบ Vz.58 ขนาด7.62×39mm มาตั้งแต่ปี1958 ซึ่งออกแบบโดย Jiří Čermákแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ Prague Spring เป็นผลให้สหภาพโซเวียตและสมาชิกของสนธิสัญญาวอร์ซอรุกรานเชโกสโลวาเกีย ซึ่งเข้ายึดอำนาจการการปกครองของเชโกสโลวาเกีย ในปี 1968ในโลกของอาวุธนั้นได่มีความพยายามออกแบบปืนเล็กยาวจู่โจมที่ใช้ฟีคเจอร์ของ AKM นั้นคือ ČZ LADA

Read more

เอ็ม 16

เอ็ม 16 เป็นชื่อทางราชการของอาวุธปืนเล็กยาวจู่โจมประจำกายที่ทางกระทรวงกลาโหม(United States Department of Defense; US DOD) ประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดขึ้น ภายหลังการรับปืน AR-15 ขนาด 5.56 มม. ที่ออกแบบโดยยูจีน สโตนเนอร์ (Eugene Stoner) วิศวกรของบริษัทอาร์มาไลท์

Read more