LWRC Six8-UCIW

ปลย.จู่โจม Six8 พัฒนาโดยบริษัท LWRC International ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นฐานมาจาก ปลย.LWRC M6 ถือว่าเป็นพัฒนาการของปลย.ทรง AR-15 ขึ้นไปอีกขั้น โดยที่ Six8 ถูกพัฒนาออกมาให้รองรับกระสุนที่มีอานุภาพสูงอย่าง 6.8×43 mm SPC ซึ่งเป็นกระสุนที่ออกแบบมาเพื่อหน่วยปฏิบัติพิเศษของกองทัพสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของบางประเทศก็เลือกใช้กระสุน

Read more