ปืนกลแม็กซิม

ปืนกลแม็กซิม (Maxim gun) เป็นปืนกลที่ใช้กำลังตนเองกระบอกแรกของโลก ประดิษฐ์โดยชาวอังกฤษที่เกิดในสหรัฐเซอร์ ไฮแรม สตีเวนส์ แม็กซิม (Hiram Stevens Maxim) ในปี ค.ศ. 1884 มันถูกเรียกว่า “the weapon most associated with

Read more