วิญญาณโฮโมเนีย

HOMONOIA เป็นวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตน ( daimona ) ของความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเป็นหนึ่งเดียวของจิตใจ บางครั้งเธอก็ถูกนับอยู่ในกลุ่มPraxidikai (Exacters of Justice) เทพธิดา – ธิดาของกษัตริย์ Theban ยุคแรกชื่อ Ogygos ด้วยเหตุนี้ Homonoia จึงอาจถูกระบุอย่างใกล้ชิดกับเทพธิดาแห่ง Theban

Read more