วิญญาณสีเงิน

DAIMONES ARGYREOI (Silver Daemones) เป็นวิญญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ได้รับพรของโลกซึ่งทำให้มนุษยชาติได้รับการเก็บเกี่ยวที่สมบูรณ์ พวกเขาถือกำเนิดมาในฐานะมนุษย์ยุคเงินรุ่นที่สองและกลายเป็นภูตหลังจากการตายของพวกเขา Daimones Argyreoi นั้นด้อยกว่าDaimones Khryseoi (Golden Spirits) – Silver อาศัยอยู่ในโลกในขณะที่ Golden อาศัยอยู่ในอากาศ เครดิตฟรี พ่อแม่GAIA (Hesiod

Read more