Type 63 /68

Type 63 /68 งานสำเนาของ SKS ซึ่งผลิตโดยจีน คือ Type 56 semi-automatic carbine(Type 56 carbine ) เริ่มแรกจีนได้ผลิตด้วยการกัดขึ้นรูปโครงปืน(milled) ซึ่งจีนมีการพัฒนาในการใช้การผลิตโครงปืนแบบปั้มแผ่นเหล็กขึ้นรูป stamped และแตกต่างในลายละเอียดเล็กๆน้อยๆ จากเวอร์ชั่นแรกในปี 1956

Read more