มินิคลับแมนและ 1275GT: 1969-80

ในปี 1969 ภายใต้เจ้าของของบริทิชเลย์แลนด์ รถยนต์ไม่นิ ได้แก้ไขรูปโฉมโนมพรรณ วางแบบโดยรอย เฮย์นส ที่เคยดำเนินงานให้กับฟอร์ดมาก่อน การออกแบบคราวนี้เรียกว่า ไม่นิคลับแมน ที่มีแบบอย่างเหลี่ยมกว่าในส่วนของข้างหน้า ใช้ส่วนต่างๆประกอบเช่นกันอย่าง ไฟข้าง คล้ายกับ ออสตินแม็กซี แต่เดิมผู้สร้างตั้งมั่นจะให้ไม่นิคลับแมนแทนที่รถยนต์ของกลุ่มชนมีรายได้สูงอย่าง ไรเลย์ และก็ วูลส์ลีย์ รถยนต์รูปแบบใหม่นี้ได้รับการตั้งชื่อว่า

Read more