นิสสัน มาร์ช รุ่นที่ 4 K13 (พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)

นิสสัน มาร์ช รุ่นที่ 4 ใช้รหัสการพัฒนาว่า W02A วันหลังได้ใช้รหัสตัวถังเป็น K13 เปิดตัวหนแรกใน พุทธศักราช 2552 แล้วก็เริ่มผลิตในมีนาคม พุทธศักราช 2553 รวมทั้งเมืองไทยด้วย ภายหลังผลิตนิสสัน มาร์ชรุ่นที่ 1 ในประเทศไทยแล้วล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเมื่อกว่า 20

Read more