ฟอร์ด มอนดิโอ

ฟอร์ด มอนดิโอ เป็นรถยนต์นั่งขนาดกึ่งกลางที่ผลิตโดยบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ เริ่มผลิตตั้งแต่ พุทธศักราช 2535 รวมทั้งมีจัดจำหน่ายอยู่ทั้งโลก โดยมาแทนที่รถยนต์นั่งขนาดกึ่งกลางรุ่นก่อน ฟอร์ด เซียรา ซึ่งเลิกผลิตในปี พุทธศักราช 2535 คำว่า Mondeo มาจากภาษาละตินที่หมายความว่า โลก ฟอร์ด มอนดิโอ เป็นรถยนต์นั่งขนาดกึ่งกลางที่สร้างขึ้นสำหรับตลาดยุโรปเพียงแค่นั้น

Read more