AK-12 จากผู้แพ้ในวันนั้น สู่ผู้ชนะในวันนี้

เริ่มต้นปี 2018 ทาง Kalashnikov Concern ได้มีการประกาศออกมาว่า ทางกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ได้ประกาศให้ Kalashnikov AK-12 และ AK-15 เป็นปืนเล็กยาวจูโจมแบบใหม่ของกองทัพรัสเซีย ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญให้ทางบริษัทเราได้นำเสนอประวัติความเป็นมาที่มีความยาวนาน อุปสรรค จนประสบผลสำเร็จในที่สุด เครดิตฟรี ในปี 2012 กรอบกว้างๆของโครงการ

Read more