Rim.

Rim. หรือ จานท้ายกระสุน คือส่วนหนึ่งของกระสุนที่มีหน้าที่หลักๆ คือ เป็นตัวให้ขอรั้งปลอกกกระสุนเกี่ยวดึงกระสุนอออกมาจากรังเพลิง ซึ่งก็มีด้วยกันหลายแบบ ได้แก่ Rimmed.ซึ่งแบบนี้เป็นแบบแรกๆที่ถูกคิดค้นขึ้นมาพร้อมกับกระสุนแบบครบนัด หรือ Cartridge ขอบของจานท้ายแบบนี้เส้นผ่านศูนย์กลางจะใหญ่กว่าของปลอกกะสุน กระสุนแบบนี้ เหมาะกับปืนบรรจุเดี่ยว(ด้วยมือ)เช่นปืนหักลำกล้อง ปืนที่ที่มีความจุของซองกระสุนแบบกล่องไม่เยอะมากหรือซองกระสุนแบบหลอด กระสุนแบบนี้ยังอยู่คู่กับปืนแบบลูกโม่มานาน บางแบบจะมีการระบุ ‘R’ เอาไว้เช่น 7

Read more