ปืนต่อต้านรถถัง 37 มม. รุ่น 1930 (1-K)

ปืนต่อต้านรถถัง 37 มม. รุ่น 1930 (1-K) เป็นปืนต่อต้านรถถังเบาของสหภาพโซเวียตที่ใช้ในช่วงแรกของสงครามเยอรมัน – โซเวียต 1-K เป็นปืนต่อต้านรถถังโซเวียตที่พัฒนาโดย บริษัท Rheinmetall ของเยอรมัน ปืนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ PaK 35/36 ของเยอรมัน ในที่สุดมันก็ขาดการปรับปรุงบางอย่างที่นำมาใช้ใน PaK

Read more