เฮคเลอร์แอนด์คอช จี 36

เฮคเลอร์แอนด์คอช จี 36 เป็นปืนจู่โจม ขนาดกระสุน 5.56 × 45 มม. ออกแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ผลิตโดยบริษัทเฮคเลอร์แอนด์คอช ประเทศเยอรมนี เพื่อทดแทนปืน จี 3 7.62 มม. ที่มีสภาพเก่า

Read more