ปีศาจกอร์กอน

THE GORGONES (กอร์กอนส์) เป็นdaimones ที่มีปีกทรงพลังสามตัวชื่อ Medousa (เมดูซ่า), Sthenno และ Euryale ในบรรดาพี่สาวสามคนมีเพียง Medousa เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ King Polydektes of Seriphos เคยสั่งให้ฮีโร่Perseusดึงศีรษะของเธอ เขาทำสิ่งนี้ได้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือของเทพเจ้าที่ติดตั้งโล่สะท้อนแสงดาบโค้งรองเท้าบูทมีปีกและหางเสือล่องหน เมื่อเขาล้มลงบน

Read more

ปีศาจกอร์กอน

THE GORGONES (กอร์กอนส์) เป็นdaimones ที่มีปีกทรงพลังสามตัวชื่อ Medousa (เมดูซ่า), Sthenno และ Euryale ในบรรดาพี่สาวสามคนมีเพียง Medousa เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ King Polydektes of Seriphos เคยสั่งให้ฮีโร่Perseusดึงศีรษะของเธอ เขาทำสิ่งนี้ได้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือของเทพเจ้าที่ติดตั้งโล่สะท้อนแสงดาบโค้งรองเท้าบูทมีปีกและหางเสือล่องหน เมื่อเขาล้มลงบน

Read more