ประวัติเทพเจ้าแห่งสายลม

เอย์โอลัส เทพแห่งลม ในเทพนิยายกรีก Aeolus (/ iːˈoʊləs /; Ancient Greek: Αἴολος, romanized: Aíolos, Greek: (About this soundlisten), lit. “quick-moving , ว่องไว

Read more