ประวัติของอลาลา

ALALA เป็นวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตน ( daimona ) ของสงครามร้องไห้ เธอเป็นลูกสาวของ Polemos (สงคราม) เครดิตฟรี POLEMOS (Polemus) เป็นวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตน ( daimon ) ของสงครามและการต่อสู้ Polemos คล้ายกับAresเทพเจ้าแห่งสงครามและMakhai (Machae)

Read more