การทดสอบ AR-10

ทำไมลำกล้องปืนจงแตกเมื่อผ่านการยิงมาสักพักใหญ่เช่นในการทดสอบ AR-10.ในโพสนี้ผมนำทฤษฎี มาจากสมัยผมเรียน ป.ตรี เทคโนโลยี การผลิต เพราะสาขาวิชานี้ต้องเรียนเกี่ยวกับ วัสดุศาสตร์ เป็นวิชาบังคับ อย่าได้เชื่อผม 100 % ให้ศึกษา ในลิงค์ ข้างล่างโพสด้วยน่ะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคุยกันได้ กล่าวคือ ในยุคนั้นAmaliteมีแนวคิดในการออกแบบสำคัญคือ การทำให้อาวุธประจำกาย” มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้

Read more