นางไม้อิดเยีย

EIDYIA เป็นนางไม้ Okeanid แห่งเมือง Kolkhis (Colchis) ใน Aia ทางตะวันออกสุดของทะเลดำ เธอเป็นภรรยาของกษัตริย์ Aeetes และแม่ของแม่มด Medea เครดิตฟรี ชื่อของ Eidyia มาจากภาษากรีกคำว่าeidôที่แปลว่า “to see” หรือ

Read more

นางไม้อิดเยีย

EIDYIA เป็นนางไม้ Okeanid แห่งเมือง Kolkhis (Colchis) ใน Aia ทางตะวันออกสุดของทะเลดำ เธอเป็นภรรยาของกษัตริย์ Aeetes และแม่ของแม่มด Medea เครดิตฟรี ชื่อของ Eidyia มาจากภาษากรีกคำว่าeidôที่แปลว่า “to see” หรือ

Read more