นางไม้คอรีเซีย

KORYKIA (Corycia) เป็นนาอิอาดนางไม้แห่งน้ำพุแห่งถ้ำ Korykian (Corycian) แห่ง Delphoi ในเมือง Phokis (ตอนกลางของกรีซ) เธอเป็นทั้งผีเท่านั้น Korykian หรือหนึ่งในสามของKorykiai (Coryciae) เครดิตฟรี Korykia อาจถูกระบุว่าเป็นKastalia (Castalia)นางไม้แห่งน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของ Mount Parnassos,

Read more