นางไม้คลอรีไกไอ

NYMPHAI KORYKIAI (Corycian Nymphs) เป็นนางไม้ Naiad ของถ้ำ Korykian อันศักดิ์สิทธิ์โดย oracle of Delphoi ใน Phokis (ตอนกลางของกรีซ) เครดิตฟรี ครอบครัวของ NYMPHSพ่อแม่[1.1] บางทีอาจเป็นPLEISTOS (Aeschylus

Read more