ขั้นตอนการทำงานของชุดเครื่องลั่นไกปืนตระกูล AR-15

ตำเเหน่ง Safe สลักคันบังคับการยิงจะหนุนบนท้ายไกปืนเอาไว้ทำให้เหนี่ยวไกไม่ได้ (ถ้าไม่ขึ้นนกไว้จะปรับมาตำเเหน่งนี้ไม่ได้ เพราะท้ายไกปืนอยู่สูงไม่โดนบังคับให้ลดตัวลงมาด้วยเเง่นกปืน ทำให้ขัดอยู่กับร่องที่สลักคันบังคับการยิง) เครดิตฟรี ตำเเหน่ง Semi ร่องที่สลักคันบังคับการยิงตรงกับท้ายของไกปืน เเละท้ายกระเดื่องไก(Disconnector) เมื่อขึ้นนก เเง่ที่นกปืนจะขัดตัวกับไกปืน บังคับให้ท้ายไกปืนลดตัวลง จึงสามารถปรับตำเเหน่ง Safe ได้ เมื่อเหนี่ยวไก กระเดื่องไกจะยกตัวขึ้น เมื่อโครงนำลูกเลื่อนจะถอยมาล้มนกปืน

Read more