อาวุธปืน รู้ไว้ใช่ว่า

จนท.อาวุธ ทั้งทหาร/ตำรวจ หรือที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาวุธปืน และ ผู้ใช้งาน คือ จะเจออยู่ปัญหาหนึ่งคือความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารหล่อเลื่อน และ ชโลมปืนกันสนิมกันไม่ค่อยถูกต้องปกติแล้วเมื่อล้างปืนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ผู้ปรนิบัติบำรุงปืนจะชโลมน้ำมันเยอะ หรือ ใช้น้ำหมันข้น เพื่อให้สารชโลมปืนไม่ไหลหรือแห้ง จนปืนสนิมขึ้น ซึ่งลักษณะนี้เป็นการเก็บ ไม่ใช่การหลื่อลื่นเพื่อใช้งาน สารที่ใช้ชโลมชิ้นส่วนจึงใช้มาก หรือ ข้นหนา เครดิตฟรี

Read more