ข้อมูลทั่วไปของปืน HK 433

HK433 เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมแบบแยกส่วนซึ่งพัฒนาโดย บริษัท Heckler & Koch (HK) ปืนนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกในปี 2017 HK433 มีจุดประสงค์เพื่อมาแทนที่ G36 ซึ่งเป็นปืนไรเฟิลรุ่นมาตรฐานของทหารราบที่ใช้ในเยอรมนี แม้ว่า G36 จะเป็นหนึ่งในปืนไรเฟิลที่ดีที่สุดในโลก แต่มันก็เข้าประจำการในกองทัพเยอรมันมานานกว่า 20 ปี จึงถือว่ามันล้าสมัยแล้วในปัจจุบัน

Read more