ซีแซด 75

ซีแซด 75 (อังกฤษ: CZ 75) เป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ที่ผลิตจากประเทศเช็กเกีย เริ่มผลิตในปี ค.ศ. 1975จัดเป็นปืนขนาดกระสุน 9 มิลลิเมตรต้นแบบ หรือที่เรียกว่า วันเดอร์ไนท์ (Wonder Nine) ถือเป็นปืนพกที่นิยมทั่วไปมากที่สุดในโลก ทั้งมีการนำไปผลิตลอกเลียนแบบในหลายๆ ประเทศ ซีแซด

Read more