BMCR / BR18 “The next generation of Singapore Assault Rifle

ปลย.จู่โจม BMCR (Bullpup Multirole Combat Rifle) เปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ.2014 โดย ST Kinetic ใช้เวลาพัฒนาร่วม 4 ปี จากต้นแบบ พัฒนามาจนถึง BR18 จึงประกาศว่าพร้อมเข้าสู่สายการผลิตอย่างเต็มรูปแบบในปี ค.ศ.2018 มันเป็นหนึ่งในปลย.ที่ได้รับการสนใจจากกองทัพสิงคโปร์ในการเข้าทดแทน

Read more

คุณสมบัติปืนเอเค-47

คุณสมบัติปืนเอเค-47เอเค-47 เองเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นปืนที่มีน้ำหนักพอสมควร มีขนาดใหญ่โตและมีขนาดกระสุนที่น้อย สามารถเลือกทำการยิงได้ 3 โหมด คือ ห้ามไก อัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัต สามารถถอดล้างในสนามได้ง่ายมาก นับเป็นปืนเล็กยาวจู่โจมแบบหนึ่งที่ยังมีการใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยมีการผลิตปืนเอเค-47 และปืนรูปแบบอื่น ๆ ที่พัฒนาโดยใช้ปืนเอเค-47 เป็นต้นแบบเป็นจำนวนมากกว่าปืนเล็กยาวจู่โจมชนิดอื่น ๆ เครดิตฟรี และยังคงมีการผลิตและใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

Read more

ซีแซด 75

ซีแซด 75 (อังกฤษ: CZ 75) เป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ที่ผลิตจากประเทศเช็กเกีย เริ่มผลิตในปี ค.ศ. 1975จัดเป็นปืนขนาดกระสุน 9 มิลลิเมตรต้นแบบ หรือที่เรียกว่า วันเดอร์ไนท์ (Wonder Nine) ถือเป็นปืนพกที่นิยมทั่วไปมากที่สุดในโลก ทั้งมีการนำไปผลิตลอกเลียนแบบในหลายๆ ประเทศ ซีแซด

Read more