อาวุธของต่างประเทศ

อาวุธของต่างประเทศในเวปไซด์เกี่ยวกับอาวุธของต่างประเทศ ในบางครั้งเราจะเจอ การเขียนถึงกระสุนขนาด 7.62 โดยที่ใช้คำต่อท้ายเพื่อบ่งชี้ชนิดของกระสุน หลักจะมี 3 อย่างที่พบเห็นกันคือ7.62 Russian7.62 Soviet7.62 NATO7.62 Russian คือกระสุนขนาด 7.62×54mmR มันถูกคิดค้นในปี 1891 ซึ่งยังอยู่ในยุคของ จักรวรรดิ์รัสเซีย หรือ Russian

Read more