เอเค 102

ปืนเล็กยาวอัตโนมัติเอเค 102 (อังกฤษ: AK-102) เป็นคาร์บินรุ่นสั้นลงของปืนเล็กยาวเอเค 101 ซึ่งได้มาจากการออกแบบดั้งเดิมของเอเค 47 และผู้สืบทอดอย่างเอเค-74 การออกแบบของเอเค 102, เอเค 104 และเอเค 105 นั้นคล้ายคลึงกันมาก ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือขนาดลำกล้องปืนและแบบชนิดแมกกาซีนที่สอดคล้อง ซึ่งเอเค 102 เป็นรุ่นส่งออกที่บรรจุกระสุนปืน

Read more