ความเป็นมาของเทพีไกอา

ไกอา ถูกรู้จักในฐานะ พระแม่ธรณี พระแม่แห่งโลก พระแม่ผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่ง มาแต่ช้านานชื่อ ไกอา มีความหมายเกี่ยวกับ พิภพ ธรณี โดยเสียง เก (Ge) เป็นคำอุปสรรคในภาษากรีก ที่มีความหมายเกี่ยวกับโลก และ ผืนพิภพอยู่แล้ว (Geo ก็เช่นเดียวกันที่มีที่มาดังนี้) พระนางเป็นองค์เทวีแห่งพิภพในยุคแรก

Read more