ปืนกลมือเอ็ม 3

ปืนกลมือเอ็ม 3เอ็ม 3 เป็นปืนกลมือสัญชาติอเมริกันขนาด .45-คาลิเบอร์ที่ถูกใช้งานในกองทัพสหรัฐ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1942 ในฐานะที่เป็นปืนกลมือสหรัฐอเมริกา เคล. .45 เอ็ม 3 เอ็ม 3 นั้นเป็นลำกล้องเดียวกันกับลูกกระสุน .45 เอซีพีที่ยิงด้วยปืนกลมือทอมป์สัน

Read more