คู่แข่งโดยตรงของ HK433

คู่แข่งโดยตรงของ HK433STM -556 โดย บริษัทผลิตอาวุธเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกคือ Steyr-Mannlicher แห่งออสเตรีย เปิดตัวในปี 2012 ในปี2016 กองทัพบกเยอรมัน Bundeswehr ได้ประกาศจัดหาปืนเล็กยาวจู่โจม ทดแทน G36 ในโครงการ “System Sturmgewehr Bundeswehr” ซึ่งจะมีการทดแทนในปี

Read more