TKB-0111

TKB-0111 ปลย.อีกแบบหนึ่งที่ German A.Korobov เสนอให้กระทรวงกลาโหมแห่งสหภาพโซเวียตพิจารณา ในปี 1978 หลังจากเห็นถึงการไม่พัฒนาการปืนของ Mikhail Kalashnikov ที่ส่ง AK-74 เป็นปืนเล็กยาวที่ใช้กระสุนแบบใหม่ที่มีแรงสะท้อนถอยหลังต่ำ โดยมีจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาปืนแบบใหม่ภายใต้ชื่อโครงการ Abakan โดยต้องการปืนเล็กยาวแบบใหม่ที่มีขีดความสามารถสูงกว่าเดิมอย่างน้อย 1.5-2 เท่า นักออกแบบส่วนใหญ่ที่ส่งแบบปืนตัวเองเข้าประเมินผล มักจะออกแบบปืนของตัวเองให้มีจุดเด่นในการรบมากกว่าที่ปืนเล็กยาวแบบ

Read more