Food & Health

- Advertisement ( 300*250 ) -

Latest News

 

Mazda Demio

มาสด้า ดีมิโอ ( Mazda Demio) เป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กมาก รุ่นหนึ่ง ผลิตโดยค่ายรถยนต์มาสด้า ในปัจจุบัน ดีมิโอ เป็นชื่อจริงของรถยนต์ มาสด้า 2 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย แรกเริ่มนั้น ดีมิโอถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นรถมินิแวน กับ สเตชันวากอน (ยกตัวอย่างรถมินิแวนเช่น โตโยต้า